Privacy Statement

Bij PUUR ilse staat de privacy van bezoekers die de website van PUUR ilse bezoeken en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen hoog in het vaandel. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze Privacyverklaring is beschreven hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers met betrekking tot het gebruik van de website van PUUR ilse. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

PUUR ilse is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Nije Allee 14
7609 ZG Almelo
+31 6 11 91 41 61
https://www.puur-ilse.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

PUUR ilse verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • PUUR ilse verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het leveren van producten
 • Het plannen van afspraken
 • Het bepalen van je spaarpunten
 • Het opnemen van contact indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het sturen van afspraakherinneringen en afspraakbevestigingen

Geautomatiseerde besluitvorming

PUUR ilse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PUUR ilse) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PUUR ilse bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia – Wij noemen je liever bij je naam dan bij je klantnummer. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na je laatste aankoop van producten en/of afspraak. Daarna worden je gegevens automatisch geanonimiseerd. Indien je bonnen/facturen op naam hebt ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.
 • Contactgegevens – Deze worden gebruikt voor communicatie over je bestelling / afspraken en voor calamiteiten. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na je laatste aankoop van producten en/of afspraak. Daarna worden je gegevens automatisch geanonimiseerd.
 • Adresgegevens – Deze worden bewaard indien je bestellingen op adres wilt ontvangen en/of bonnen/facturen op naam wilt ontvangen mét adresgegevens. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

PUUR ilse verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PUUR ilse gebruikt technische en functionele cookies en analytische (geanonimiseerde) cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door PUUR ilse en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je gegevens kan aanpassen via de account login op de website of bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@puur-ilse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PUUR ilse neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@puur-ilse.nl. PUUR ilse heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kan je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kan deze handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid word naar een vals IP-adres.
Bijwerken…
 • Geen producten in de winkelwagen.